Xin chào bạn!

Đây là trang giúp bạn tham khảo và định hướng điểm tốt nghiệp của bạn, dành riêng cho SV HUTECH.


Để nhập các thông tin bên dưới, bạn cần đăng nhập vào trang Đào tạo và xem thông tin học kỳ gần nhất theo hướng dẫn như hình bên dưới.

tinhdiem